info@verstedelijkingsalliantie.nl

Bogaard stadscentrum Rijswijk

Samen naar een ‘groen, levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk’. Dat is de ambitie die we in het Masterplan In de Bogaard hebben neergelegd. Met bewoners, ondernemers, eigenaren en gemeente werken we de komende jaren samen om die ambitie werkelijkheid te maken!

Van winkelcentrum naar stedelijk centrum

Het nieuwe Bogaard stadscentrum telt over enige jaren talloze nieuwe woningen, nieuwe pleinen en parken, winkels en sociaal maatschappelijke voorzieningen. De bewoners, bezoekers en mensen die hier werken lopen door de nieuwe straten, ontspannen op een terrasje, spelen met de kinderen bij een fontein of bij één van de informele sportveldjes.

Dit toekomstbeeld van Bogaard stadscentrum maakt dat het huidige winkelcentrum op vele fronten ingrijpend verandert. Het wordt minder monotoon; waar het gebied nu nog gedomineerd wordt door winkels, waarvan er erg veel leeg staan, zal er in de toekomst minder vierkante meters aan winkeloppervlakte zijn. Hiervoor in de plaats komen er circa 2.000 woningen bij in het gebied. We zetten daarbij bewust in op variatie in woningtypen en afmetingen zodat we op die manier ook een gevarieerde samenstelling van bewoners in het gebied kunnen verwachten. Bovendien willen we meer sociaal maatschappelijke voorzieningen naar Bogaard stadscentrum trekken. Zo verandert In de Bogaard geleidelijk van een winkelcentrum naar een stedelijk centrum.