info@verstedelijkingsalliantie.nl

Gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse Schiedam

Op bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse is gemeente Schiedam hard bezig met een prachtig stuk gebiedsontwikkeling. Nieuw-Mathenesse beslaat een gebied met een rijke historie die ze te danken heeft aan de glasindustrie en jenever. De gemeente wil dit gebied veranderen naar een levendige, groene, autoluwe en moderne plek om te wonen, werken en ontspannen. 

De Glasbuurt Schiedam

Nieuw-Mathenesse wordt opgedeeld in vier deelgebieden. In één van die deelgebieden, de Glasbuurt, worden niet alleen zo'n 1.250 nieuwe woningen gebouwd, er wordt ook veel aandacht besteed aan de leefbaarheid. Want met het toevoegen van horeca, activiteiten op het water, groene wandelpaden en het stadspark Glaspark is het gebied straks aantrekkelijk voor toekomstige bewoners, bezoekers en bestaande en nieuwe bedrijven. Met vier eeuwen jeneverproductie is Schiedam de jeneverhoofdstad van de wereld: het Dutch Distillers District. In Nieuw-Mathenesse zijn tal van Schiedamse distillateurs actief en staat de voormalige glasfabriek. De glasfabriek is nog herkenbaar aan de iconische silo’s met transportband naar het water. Bovenop de silo’s wordt een hotel gerealiseerd. Ook de distillateurs blijven zichtbaar in het gebied om het Dutch Distillers District verder te versterken. De omgevingsplannen van het gebied liggen nu als ontwerp ter inzage.  

Dit gebied is één van de 13 locaties van de Verstedelijkingsalliantie, een samenwerking tussen 8 gemeenten, de MRDH en provincie Zuid-Holland. Onze kracht is dat we niet alleen plannen maken, maar ook uitvoeren. 

Samen bouwen we aan de toekomst van de Zuidelijke Randstad!

Glasbuurt West