info@verstedelijkingsalliantie.nl

Verstedelijkings­alliantie

Waar staat de Verstedelijkingsalliantie nou eigenlijk voor? En wat is het gezamenlijke doel? Hieronder vind je een uitleg van de kernboodschap en de belangrijkste communicatiepijlers van de Verstedelijkingsalliantie.  

Wonen, Werken, Leren en Innoveren: de vier pijlers

De Verstedelijkingsalliantie is een samenwerking tussen de gemeenten Leiden, Zoetermeer, Den Haag, Rijswijk, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht, de MRDH, Provincie én het Rijk. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het woningtekort en versterking van de economie.
 
Om dit te kunnen bereiken, benut en versterkt de Verstedelijkingsalliantie de agglomeratiekracht van de Zuidelijke Randstad. Concreet houdt dat in dat alle sterke punten van de regio - wonen, werken, leren & innoveren - benut en nóg beter met elkaar verbonden worden
 
Dat doen we door veel woningen te bouwen in binnensteden- dicht bij OV- in combinatie met aanleg van beter en frequenter openbaar vervoer langs de oude lijn Leiden-Dordrecht.

Wonen

Op de binnenstedelijke locaties in Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden en Zoetermeer bouwen de gemeenten ruim 200.000 van de 250.000 in heel Zuid-Holland benodigde woningen. Ongeveer 80.000 woningen liggen op loopafstand van een (trein)station. We bouwen veel betaalbare woningen en ook ruim voldoende woningen voor 1 én 2 persoonshuishoudens. Daarmee levert de Verstedelijkingsalliantie een forse bijdrage aan de oplossing van het woningtekort, uitgerekend in het gebied waar de druk op de woningmarkt hoog is. De Verstedelijkingsalliantie wil hierbij een constante bouwstroom realiseren, wat inhoudt dat elk jaar eenzelfde aantal woningen gebouwd wordt. Hierdoor kunnen de continuïteit voor zowel de bouw als de planontwikkeling gewaarborgd blijven. 

Werken

Een van de doelen van de Verstedelijkingsalliantie is het realiseren van 70.000 tot 80.000 nieuwe banen (tot 2030) in de directe nabijheid van woongebieden en openbaar vervoer. Dat is natuurlijk goed voor de Nederlandse economie (25% BNP en 0,4% extra economische groei boven het landelijk gemiddelde). Tegelijkertijd verduurzamen we de mobiliteit voor het woon-werkverkeer doordat werknemers niet langer in de auto hoeven te stappen om naar hun werk te gaan, maar hun bestemming te voet, per fiets of met het OV kunnen bereiken. Concreet betekent dit dat veel bestaande banen dus goed en beter bereikbaar worden (zie afbeelding). Dit heeft als positief gevolg dat er meer dynamiek en flexibiliteit op de arbeidsmarkt mogelijk is! 

Leren

De Zuidelijke Randstad kent een breed aanbod aan universitair- en beroepsonderwijs in hoge mate geconcentreerd (oid) langs de Oude Lijn. Door deze via hoogwaardig openbaar vervoer nog beter met elkaar te verbinden, bevorderen we samenwerking en leggen we de basis voor een leven lang leren voor iedereen.

Innoveren

We verbinden veel economische toplocaties en innovatiecentra langs deze OV lijn met elkaar. Dit versterkt de innovatiekracht van de regio én Nederland, bijvoorbeeld op gebied van medtech, quantum en artificial intelligence.

Actuele projecten