info@verstedelijkingsalliantie.nl

Investeren in de Zuidelijke Randstad is investeren in Nederland.
Beter kunnen we het niet verwoorden! Partners in Provincie Zuid-Holland laten in bijgaande infographic zien wat het gezamenlijke doel is. 

▶️ Toekomstbestendig bouwen
▶️ Met oog voor de korte en lange termijn
▶️ Voor verschillende doelgroepen
▶️ Veel betaalbare woningen

Bovenstaande punten zijn de vier belangrijkste gezamenlijke doelen van de partners in Provincie Zuid-Holland. 

De verstedelijkingsalliantie Leiden - Dordrecht maakt onderdeel uit van deze mooie missie. We bouwen minimaal 170.000 woningen langs de spoorlijn Leiden - Dordrecht (de Oude Lijn). Daarbij creëren we ook nog eens 80.000 arbeidsplaatsen.