info@verstedelijkingsalliantie.nl

Rijk investeert in Oude Lijn Leiden-Dordrecht en ontsluiting van woningbouwlocaties rondom deze spoorlijn 

10 november 2022 vond het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) plaats. Het Rijk en onze regio hebben een akkoord gesloten over een gezamenlijke investering van 4,8 miljard euro in de bereikbaarheid in Zuid-Holland, waarvan ruim 1,5 miljard euro voor de Oude Lijn. Het verstedelijkingsakkoord 2019 was de grondlegger voor de MIRT-afspraken van afgelopen donderdag.

De Verstedelijkingsalliantie ontvangt daarnaast 280 miljoen euro voor het verbeteren van de bereikbaarheid van ruim tienduizenden woningen die langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht liggen. Voorzitter Robert van Asten: “Wij zijn hier ontzettend blij mee”.

Startbesluit capaciteitsvergroting spoorlijn Leiden-Dordrecht

Tijdens het BO MIRT is tevens het startbesluit genomen om de capaciteit van de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht te vergroten. Inzet is de realisatie van het zogenaamde Citysprinterconcept: een lightrailverbinding naast een Intercityverbinding met een maximum capaciteit van 12 stops per uur. Spoorboekloos reizen dus! Onderdeel van dit concept is het verbeteren van 4 stations op het traject en ontwikkelen van 5 nieuwe stations.

Ontsluiting woningbouwlocaties

Het Rijk investeert 280 miljoen euro in de ontsluiting van de grote woningbouwlocaties van de alliantie. Het Rijk steunt ook de tramontsluiting van de Binckhorst in Den Haag en de Oeververbinding in Rotterdam.
Eerder hebben de alliantiegemeentes middelen uit de Woningbouwimpuls van BZK ontvangen voor de realisatie de komende paar jaar van 36.000 nieuwe woningen.
Robert van Asten: “Uit de verschillende besluiten blijkt de erkenning van het Rijk voor deze binnenstedelijke woningbouwplannen in combinatie met het verbeteren van het OV”.