info@verstedelijkingsalliantie.nl

Denk mee over de toekomst van de Oude Lijn!

De Zuidelijke Randstad groeit de komende jaren fors. Met de komst van 170.000 woningen en 85.000 arbeidsplaatsen in de steden langs de Oude Lijn, speelt ook een belangrijke vraag. Hoe blijft de regio, ondanks deze groei aan reizigers, bewoners en werkenden, toch goed bereikbaar? 

In verschillende steden langs de Oude Lijn werd afgelopen week het startsein voor de online raadpleging Oude Lijn gegeven. In Leiden gaf Wethouder Ashley North samen met regiodirecteur Helga Cuijpers van ProRail, voor het station in Leiden het startsein voor de online raadpleging. Samen met Metropoolregiobestuurder Armand van de Laar en een afvaardiging van de klankbordgroep gaf wethouder Antoinette Laan het startsein in Schiedam. Voor het station in Dordrecht was de eer aan wethouders Rik van der Linden en Maarten Burggraaf.

In de online raadpleging kan iedereen die dat wil meedenken over de toekomst van de Oude Lijn, de spoorweg tussen Leiden en Dordrecht. Hoe vind jij dat het stationsgebied straks ingericht moet zijn? Zie je graag meer groen of wil je dat er meer geïnvesteerd wordt in fiets- en wandelpaden?

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “Als wethouder in Maastricht heb ik gezien hoe belangrijk het is om inwoners te betrekken bij de plannen voor hun stad. Niet alleen hebben inwoners vaak hele goede ideeën voor hun eigen leefomgeving, ook kunnen zorgen van inwoners dan worden meegenomen bij het uitwerken van de plannen. En dat maakt een project alleen maar beter. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van dit participatie-traject.”

Raadpleging
De online raadpleging stelt inwoners vragen over de keuzes die kunnen worden gemaakt voor de Oude Lijn en de stationsgebieden. Met een zogenaamde Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) worden de keuzes die de overheid moet maken zo goed mogelijk nagebootst. Inwoners krijgen verschillende dilemma’s voorgelegd: moeten we nieuwe stations bouwen? De frequentie van sprinters verhogen? Of juist de fietsverbindingen naar de stations verbeteren? En moeten we in de stationsgebieden vooral ruimte maken voor fietsers en voetgangers? Of juist voor groenvoorzieningen? Of voor woningen en kantoren? De uitkomsten van de raadpleging leveren een scherp beeld op van voorkeuren, gemeenschappelijke waarden en zorgen van inwoners. De raadpleging staat open van donderdag 14 maart tot 30 april. De verwachting is dat de eerste resultaten voor de zomer openbaar worden gemaakt.

Wil je meedenken over de toekomst van de Oude Lijn en de inrichting van de stationsgebieden Leiden, Den Haag Laan van NOI, Schiedam en Dordrecht? Vul dan hier de raadpleging in. De uitkomsten zullen door de bestuurders gebruikt worden bij het maken van keuzes over de Oude Lijn en de invulling van de stationsgebieden.

Startsein online raadpleging Leiden
Startsein online raadpleging Schiedam
Startsein online raadpleging Dordrecht - 2

Startsein van de online Raadpleging Oude Lijn in (van onder naar boven) Leiden, Schiedam én Dordrecht