info@verstedelijkingsalliantie.nl

Miljardenhulp kabinet vereist

Om tot de jaarlijkse bouw van 100.000 woningen te komen, pleiten woningbrancheorganisaties voor miljardenhulp van het Rijk. Alleen zo is het mogelijk om de doelstellingen voor woningbouw in het sociale en middensegment te halen. Dat zeggen Aedes, Koninklijke Bouwend Nederland, de Woonbond, Techniek Nederland en acht andere betrokken organisaties.

De belangenclubs hebben afgesproken om hun uiterste best te doen om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen en het woningtekort tegen te gaan. Maar dit kan alleen gerealiseerd worden als het Rijk (tot 2030) jaarlijks een financiële bijdrage levert van €3 tot €5 miljard. "Zonder de juiste steun van het Rijk is het onmogelijk om de gewenste woningbouwproductie in de gewenste kwaliteit te leveren", aldus de organisaties.

Het geld is daarnaast nodig om de nieuwe woongebieden te voorzien van hoogwaardige infrastructuur en investeringen in een groene én gezonde leefomgeving. Om te voorkomen dat woningbouwplannen worden vertraagd door bezwaarprocedures, dringen de brancheorganisaties aan op het aanpassen van wetgeving, het versterken van de capaciteit van de Raad van State en het zwaarder laten wegen van het belang van woningzoekenden.

De Verstedelijkingsalliantie blijft zich komende jaren inzetten voor de bouw van 170.000 woningen langs de Oude Lijn. De ambitie is hoog, maar met concrete plannen, realisatiekracht én financiële steun zijn we op de goede weg.

Uitvoeringsagenda Wonen 2024