info@verstedelijkingsalliantie.nl

Vorige maand hebben we 2 werkbezoeken gebracht aan locaties binnen onze Verstedelijkingsalliantie. Geniet mee van de bezoeken met beeldmateriaal van het eerste bezoek op 5 november aan  Entree Zoetermeer in Gemeente Zoetermeer & Leiden Bio Science Park in Gemeente Leiden.

De panelleden (op de foto van links naar rechts): Vicevoorzitter Fleur Spijker en wethouder van Gemeente Leiden, Erik Jan van Kempen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Jan-Bert Dijkstra van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hans Borsje van VolkerWessels Vastgoed en Marleen Bosma van Bouwinvest