info@verstedelijkingsalliantie.nl

Krapte op de woningmarkt, woningcrisis, woningtekort, allemaal kreten die we in 2023 veel hebben gehoord. Dat we moeten bouwen, bouwen, bouwen, weten we inmiddels wel. Maar hoe, waar en wanneer? Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar wat wil de burger? 

Het verhaal van Auke

Dit is het verhaal van student Auke Brongersma. Auke studeert in Delft en woont in Leiden. Een hoogwaardige ov-verbinding is voor hem noodzakelijk om naar de TU Delft te komen.

Ondanks dat Auke een plekje heeft gevonden op kamers in Leiden, wonen veel van zijn studiegenoten nog thuis door het tekort aan studentenhuisvesting. Ook voor deze doelgroep bouwt de Verstedelijkingsalliantie in de komende 20 jaar zo’n 170.000 woningen langs de Oude Lijn. Door naast het bouwen van woningen ook te investeren in hoogwaardig openbaar vervoer, worden universiteiten in Delft, Leiden en Rotterdam nog beter met elkaar verbonden. Dat legt de basis voor een leven lang leren voor iedereen!

Samen bouwen we aan de toekomst van de Zuidelijke Randstad!