info@verstedelijkingsalliantie.nl

Binnenstad Rotterdam

Het afgelopen decennium is de Rotterdamse binnenstad, ondanks de economische crisis, hard gegroeid. Tussen 2010 en 2021 is het aantal woningen in de Rotterdamse binnenstad met bijna 4.000 toegenomen. Het aantal banen is zelfs met bijna 14.000 toegenomen. Het binnenstedelijk milieu dijt daarnaast steeds verder uit in bijvoorbeeld Pompenburg en ZoHo. 

Rivier als visitekaartje van moderne wereldstad

Ook heeft de binnenstad definitief de sprong over de rivier gemaakt met de (door)ontwikkeling van de Kop van Zuid, de Rijnhaven en Katendrecht. In de toekomst is de binnenstad een van de meest logische plekken om de groei van de stad te blijven accommoderen. Tot 2040 voorziet men in de Rotterdamse binnenstad zo’n 20.000 nieuwe woningen: een van de grootste woningbouwlocaties in de regio. Een goede groei van de binnenstad is mede afhankelijk van ruimte en investeringen in de stad en in de regio. Capaciteitsuitbreiding in het openbaar vervoer en verbetering van de fiets-infrastructuur zijn randvoorwaardelijk om de Rotterdamse binnenstad aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Daarnaast staat de betaalbaarheid onder druk. Meer sturing is nodig om verschraling van de diversiteit van het aanbod en uitsluiting van groepen bewoners en ondernemers te voorkomen.