info@verstedelijkingsalliantie.nl

Den Haag Zuidwest

Voor Zuidwest staat de opgave centraal het gebied te herpositioneren op lokaal en regionale schaal. In dit gebied hebben we te maken met verschillende urgente maatschappelijke opgaven. Hagenaars voelen zich hier vaker onveilig dan elders, de sociale cohesie is niet sterk en delen van Zuidwest hebben te maken met hardnekkige problemen op het gebied van ondermijning. 

Richting geven aan sociale, economische en duurzaamheidsdoelen

Terwijl wijken als Transvaal en de Schilderswijk voorzichtig opkrabbelen, groeien de achterstanden in Zuidwest. Dit is onder andere het geval op het gebied van maatschappelijke voorzieningen, bereikbaarheid en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Voor Zuidwest wordt een gebiedsvisie opgesteld die richting geeft aan sociale, economische en duurzaamheidsdoelen. Dit is een daadkrachtige, integrale aanpak met Rijkssteun zoals in Rotterdam-Zuid. We maken, samen met de belanghebbenden in het gebied, Zuidwest (weer) interessant voor nieuwe woningzoekenden, ondernemers en instellingen in Den Haag en omliggende gebieden. De verdichtingsopgave moet daarbij de motor zijn voor een breder draagvlak voor voorzieningen en een meer gedifferentieerd woonmilieu. Concreet worden er in Zuidwest tot 2040 ongeveer 10.000 woningen toegevoegd met een bijpassende voorzieningenstructuur. Ook staan investeringen op de planning voor de Leyenburgcorridor, de openbare ruimte en het versterken van groenstructuren.