info@verstedelijkingsalliantie.nl

Schieoevers/
Campus Delft

De gemeente Delft streeft ernaar om tot 2040 circa 15.000 nieuwe woningen en 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren. De stad wil verdichten en functies mengen. Hiermee kunnen mensen werken binnen woongebieden en wonen in werkgebieden. 

Schieoevers wordt getransformeerd naar een gemengd werk-woon gebied

Schieoevers speelt hierbij een belangrijke rol. Het gebied Schieoevers bestaat uit een noordelijk en zuidelijk deel. Het noordelijke deel verandert in een uniek stedelijk gebied voor wonen, werken en recreëren. Het zuidelijk deel van Schieoevers wordt meer een gebied voor bedrijven die vanuit de milieuregels verder van woningen af moeten liggen. 

Het noordelijk deel van Schieoevers wordt een uniek gebied met een eigen karakter waar straks werken en wonen, leren en maken, denken en doen samengaan. Dit gebied ligt tussen het spoor en de Schie en tussen de stations Delft en Delft Campus. De ambitie is om het huidige bedrijventerrein te intensiveren en er stedelijke functies en voorzieningen aan toe te voegen met behoud van het typische industriële karakter. Werkplekken en woningen worden in het gebied met elkaar in gelijkwaardige verhouding gerealiseerd. Het wensbeeld voor Schieoevers is een levendig, gemengd stedelijk gebied met speciaal ruimte voor kennisintensieve en innovatieve maakindustrie. De ontwikkeling van het gebied kan ook een grote bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven en op het gebied van duurzaamheid. Er zal veel aandacht zijn voor energietransitie, het reageren op de klimaatverandering, schone mobiliteit en een circulaire economie. Samen zorgen bedrijven, bewoners en de gemeente hier voor een toekomstbestendige stadswijk, waar iedereen zich thuis voelt.

Station Delft Campus is sinds 20 december 2021 officieel in gebruik voor reizigers. Het eerste energieneutrale station in Nederland is daarmee een feit! Het station wekt net zoveel energie op als dat het verbruikt. Het biedt daarbij hoogwaardig openbaar vervoer aan het fors groeiend aantal reizigers in de regio. Station Delft Campus is klaar voor de economie van de toekomst!

BURA Schieoevers doorsnede concept
BURA Schieoevers 3D Uitwerkingskader

Beeld: BURA

Station Delft Campus - sfeerbeeld 1
Station Delft Campus - sfeerbeeld 2

Beeld: Gemeente Delft