info@verstedelijkingsalliantie.nl

Schieveste Schiedam

Het startsein voor woningbouw op Schieveste in Schiedam is gegeven! Burgemeester Cor Lamers van Gemeente Schiedam en de directie van Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) ondertekenden afgelopen woensdag 29 september de overeenkomst voor aankoop van de grond voor bouwvlak A op de locatie Schieveste. 

Woonlocatie met een hoogwaardige en klimaat-adaptieve openbare ruimte

Schieveste is één van de 13 locaties langs de lijn Leiden-Dordrecht. Op dit belangrijke knooppunt in de zuidelijke Randstad zal OCS een grootstedelijk stuk stad realiseren met ca. 3.000 koop- en huurwoningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen.  

“Schieveste wordt een uitstekend ontsloten woonlocatie met een hoogwaardige en klimaat-adaptieve openbare ruimte waar het prettig toeven is. Het woonmilieu zoals OCS dat gaat ontwikkelen, vormt een goede aanvulling op het huidige woonaanbod. Er is een goede mix aan studentenhuisvesting, betaalbare woningen, middeldure en vrije sector appartementen. Schiedammers kunnen makkelijker wooncarrière maken. "In de gemeente Schiedam wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de gemeentelijke doelstellingen én regionale afspraken op het gebied van onder andere wonen en mobiliteit”, aldus wethouder Antoinette Laan van Wonen.