info@verstedelijkingsalliantie.nl

Stadionpark/
Kralingse Zoom Rotterdam

Rotterdam is op meerdere plekken actief bezig met verstedelijking. Eerder hadden we het al over de 13 complexe gebieden langs de Oude Lijn waar de focus op ligt. Eén van de ze gebieden is het Stadionpark-Kralingse Zoom Rotterdam​.

Project als onderdeel van een groter geheel

Het gebied van Kralingse Zoom tot Stadionpark maakt onderdeel uit van de grotere gebiedsuitwerking Alexander-Zuidplein. Hierin wil Rotterdam 20-30 duizend nieuwe woningen realiseren, in combinatie met een nieuwe oeververbinding, treinstation Stadionpark en HOV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. 

De eerste stap in de verstedelijkingsopgave kan op relatief korte termijn worden gerealiseerd rondom Stadionpark. Voor Feyenoord City (onderdeel van Stadionpark) is in 2020 een uitkering toegekend uit de eerste tranche Woningbouwimpuls waarmee versneld 3.700 woningen gebouwd kunnen worden.