info@verstedelijkingsalliantie.nl

Van Nelleknoop Rotterdam

Het afgelopen jaar is er gestudeerd op de potentie voor verstedelijking op lange termijn (> 2035) rondom de Van Nelleknoop. 

de Van Nellefabriek als
UNESCO werelderfgoed.

Hieruit is een aantal varianten gekomen waarin potentie lijkt voor het toevoegen van 750 tot 3500 woningen. Ook een groei in het aantal arbeidsplaatsen is een mogelijkheid. Er zijn grote wederzijdse afhankelijkheden met de eventuele komst van een station Van Nelle om het gebied te ontsluiten. Om verstedelijking mogelijk te maken moet er verder flink worden geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van het gebied en het fijnmazig netwerk, zijn keuzes nodig ten aanzien van eventuele verplaatsing van andere functies en moet rekening worden gehouden met de Van Nellefabriek als UNESCO werelderfgoed.