info@verstedelijkingsalliantie.nl

 Ruim 300 miljoen voor gebieds- en mobiliteitsontwikkeling 

Vorig jaar november vond het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) plaats. Hierna is bekend gemaakt dat de Verstedelijkingsalliantie ruim 300 miljoen euro beschikbaar heeft voor het verbeteren van de bereikbaarheid van ruim tienduizenden woningen die langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht liggen.

Acht steden hebben hun voorstellen ingediend om maatregelen te treffen voor 13 toplocaties langs de lijn en daar een deel van de verstedelijkingsopgave te kunnen realiseren. We laten per locatie zien wat er met dit geld gaat gebeuren.

Stadsas (spoorzone) Dordrecht
Hier is er budget vrijgemaakt voor de realisatie van geluidsschermen aan de oost- en westzijde van de A16, ter hoogte van het Maasterras.

Daarnaast wordt een deel van de bestaande Brugweg verwijderd en zal de vrijliggende busbaan doorgetrokken worden. Verder zal er een herinrichting plaatsvinden bij de verkeersverbindingen bij station Leerpark.

Stadsas (spoorzone) Zwijndrecht
Ook in Zwijndrecht zijn er verschillende plannen opgesteld. Zo zal de gebiedsontsluitingsweg de Westelijke Parallelweg heringericht worden. De bushaltes aan de voorzijde van het station worden verplaatst.

Stadsas Rijswijk
In Rijswijk zal er een fietsverbinding gelegd worden tussen Havenkwartier en NS-station Rijswijk. Het Jaagpad zal heringericht worden als fietsstraat. Ook zal er een herinrichting plaatsvinden op het Assenkruis - Plaspoelpolder.

Schiedam Schieveste
In deze stad zullen meerdere herinrichtingen plaatsvinden. Zo zal de Horvathweg tot de Stadsstraat heringericht worden. De ondergrondse parkeergarage aan de rand van wijk Horvathweg zal ook gerealiseerd worden.
De Boerhaavelaan en Celsiusstraat worden heringericht en er zal een fietsroute aangelegd worden.
Tot slot komt er nog een herinrichting op de Singel. Daar komt een langzaamverkeersverbinding vanuit Nieuw-Mathenesse naar OV-knooppunt Schiedam.

Binnenstad Rotterdam
Het metrostation Rijnhaven in Rotterdam zal opgewaardeerd worden, net als het station Rotterdam-Zuid. Bij de mobiliteitshub in Rijnhaven wordt de ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd. Verder wordt er bij station Stadionpark een traverse aangelegd.

Entree Zoetermeer
Het brugdek van de Mandelabrug tot aan de stationshal in Zoetermeer wordt aangepast, net als de aansluitingen naar de OV-haltes. 
Ook wordt het Entreegebouw bij station Zuidzijde gerealiseerd, inclusief de mobiliteitshub met deelfietsen. Verder komt er ook een fietsbrug tussen Afrikaweg en Station Zoetermeer en worden er extra vrij liggende fiets- en wandelroutes aangelegd.

Den Haag Zuidwest
Een kwaliteitsverbetering van het OV-knooppunt Moerdijk vindt plaats in Den Haag. Ook de verbindingswegen Zuidwest (de Troelstrakade en Melis Stokelaan) worden heringericht, net als de openbare ruimte in Moerwijk-Oost en Moerwijk-Zuid.

Leiden
Hier is budget vrijgemaakt voor de ontsluiting in Groenoord (fase 2). De Schipholweg-Oost, Vondellaan-Oost, Parmentierweg en Marislaan worden heringericht.

Va300